Nguyễn Hải Nhật Huy

Sách

Blog mới

chúng ta sống rồi

đám mây đen to quá nhưng ai them quan tâm / hàng rào kia cao thế nên em kệ mẹ nó đi / luật lệ như cục shit lại làm nàng buồn hơn thôi / nào nào nào đừng khóc đã có tôi ngay đây rồi

Tọa đàm ngày 09 tháng Giêng

Hôm vừa rồi tôi có ra ngoài Hà Nội dự buổi tọa đàm nhân dịp ra mắt Tôi Ngồi Đây Chờ Cơn Bão Tới.

bìa Cơn Bão

tôi ngồi đây chờ bìa cuốn Tôi Ngồi Đây Chờ Cơn Bão Tới cũng lâu rồi. và giờ thì nó đây:

coi blog →