Số lá me này

hè năm 2018

đánh đổi hết số lá me này
lấy một ngày
ở lại trong ví em
em cứ nghĩ mà xem
ai yêu em được nhiều ngần ấy
em bảo gì, tôi nghe nấy
em muốn cái gì, tôi làm cái đấy
kể cả bơi trong nỗi buồn
kể cả chừng đấy nỗi buồn