bìa Cơn Bão

tháng Chạp năm 2017

tôi ngồi đây chờ bìa cuốn Tôi Ngồi Đây Chờ Cơn Bão Tới cũng lâu rồi. và giờ thì nó đây: bìa Cơn Bão