monotribe jam tập 3

tháng Sáu năm 2018

đêm miền Trung nằm jam nghe World Cup và mưa rơi cùng lúc
monotribe ta jam hoài một đoản khúc
nhìn ra cửa sổ toàn những giọt nước đông lúc nhúc
giá mà giờ đang ở Úc T_T