mixtape: Tôi Ngồi Đây Chờ Cơn Bão Tới - mood setter

ngay sau Tết Mậu Tuất năm 2018

Đây là mixtape Tôi Ngồi Đây Chờ Cơn Bão Tới, không phải các bài hát được nhắc đến trong truyện, mà các bài hát ông Huy nghe để set mood mà viết.

Nên gọi là: mood setter.

Bấm vào ĐÂY để nghe nhá!