this emoji

lúc nãy

sự thiếu vắng của biểu cảm dưới đây trong bảng tiêu chuẩn emoji quốc tế là lỗ hổng không thể lấp đầy trên mặt bằng cảm xúc của giới trẻ nửa thập kỷ trở lại đây