Về Huy

Hồi năm 1987, trong một đêm mưa gió có một thằng nọ ra đời.

Thằng đó chính là Huy.

Lớn lên, thỉnh thoảng nó ngồi viết tiểu thuyết.

Lúc rảnh, nó tranh thủ kiếm chút tiền hoặc nghe nhạc hoặc nghịch bút máy hoặc đi chơi đôi chút.